Subsidies

Sinds 2005 beschikt de ZSO over een eigen O&A fonds. Z&S-O&A staat voor: Zeefdruk & Sign Opleidings- & Arbeidsmarkt fonds.


Doelstelling van dit fonds is:

- het bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingen
- het stimuleren van deelname aan opleidingen
- het stimuleren van een planmatige aanpak binnen bedrijven van scholing en opleiding
- het verlenen van substantiele bijdrage in de kosten van cursussen, opleidingen en trainingen.


Tevens participeren wij in het Ontwikkelings platform Creatieve Industrie. In dit OCI heeft een aantal O&A-fondsen zitting. Zo heeft ZSO als relatief kleine partij toegang tot grootschalige subsidietrajecten.
Bezoekadres:
Boeing Avenue 209
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2021 | Z&S O&A