Subsidies

Z&S-O&A staat voor: het Zeefdruk & Sign Opleidings- & Arbeidsmarkt fonds.

Doelstelling van dit fonds is:

- het bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingen
- het stimuleren van deelname aan opleidingen
- het stimuleren van een planmatige aanpak binnen bedrijven van scholing en opleiding
- het verlenen van substantiele bijdrage in de kosten van cursussen, opleidingen en trainingen.
Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2023 | Z&S O&A